I. Alimov

“A Travel to the Cave of Immortals” — a Lost Novel of the Tang Period

Abstract. The present articles deals with the Tang dynasty novel “Yu xian ku” (“A Travel to the Cave of Immortals”) that had long been thought lost an re-introduced into science only at the beginning of the 20th century. This novel is emblematic, being the first comprehensive composition in the chuanqi genre that shaped many of its characteristics which became standard over time.

Key words: China, history of Chinese culture, Tang dynasty story, chuanqi, “Yu xian ku”, Zhang Zhuo, China and Japan

References

Bao, Zheng-pei, Yu Yan-hua (2005), “Xiehou fengliu: Tangdai xiaoshuo ‘You xian ku’ de shisuhua tezheng [An unexpected enchantment: peculiarities of secularization of the Tang story ‘A Travel to the Cave of Immortals’”], Tianjing daxue xuebao, vol. 2, pp. 122—126.

Chen, Wen-xin (2002), Wenyan xiaoshuo shenmei fazhan shi [History of Developing Aesthetics in Xiaoshuo Prose in the Classical Language], Wuhan: Wuhan daxue chubanshe.

Cui, Lan-hai (2013), “Zhang Zhuo shoshi kaobian” [“Critical study of historical facts about Zhang Zhuo”], Suzhou kezhi xueyuan xuebao, vol. 1, pp. 75—81.

Egan, R. (1976), “On the origin of ‘The Yu hsien k'u’ commentary”, Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 36, pp. 135—146.

He, Man-zi (1988), “Zhongguo gudai xiaoshuo fazhende daibiao zuojia — Zhang Zhuo” [“Zhang Zhuo — “author representing development of the Old Chinese xiaoshuo prose”], Wenxue yichan, vol. 3, pp. 18—25.

He, Man-zi (ed.) (1989), Shi da xiaoshuojia [Ten Great Prose Authors], Shanghai: Shanghai guji chubanshe.

Hightower, J. R. (1973), “Yüan Chen and ‘The Story of Ying-Ying’”, Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 33, pp. 90—123.

Hou, Zhong-yi (1990), Zhongguo wenyan xiaoshuo shigao [Preliminary History of Chinese Xiaoshuo Prose in the Classical Language], vol. 1, Beijing: Beijing daxue chubanshe.

Li Shi-ren, Zhan Xu-zuo (2006-2), “‘You xian ku’ de Riben guchaoben he gukanben” [“Old hand-written and xylographic copies of “A travel to the cave of immortals’ in Japan], Shanghai shifan daxue xuebao, vol. 3, pp. 47—53.

Li, Jian-guo (ed.) (2007), Tang Song chuanqi pindu cidian [Dictionary of Critical Reading of Chuanqi Stories of Tang and Song Time], Beijing: Xin shijie chubanshe, vols. 1—2.

Li, Shi-ren, Zhan Xu-zuo (2006-1), “‘You xian ku’ ciyu shishi” [“Interpretation of expressions from ‘A travel to the cave of immortals’”], Yuyanxue luncong, vol. 33, pp. 33—36.

Liu, Zhen-lun (1987), “Zhang Zhuo shiji xinian kao” [“Analysis of testimonies and records about Zhang Zhuo in chronological order”], Chongqing shiyuan xuebao, vol. 4, pp. 33—42.

Ma, Xing-guo (1987), “‘You xian ku’ zai Ribende liuchuan yu yingxiang” [“On the spread and influence of ‘A travel to the cave of immortals’ in Japan”], Riben yanjiu, vol. 4, pp. 67—73.

Ma, Xue-qin (2001), “Zhang Zhuo shengping jingli ji shengcongnian kaoshi” [“Investigations into Zhang Zhuo's biography as well as his birth and death dates”], Hebei shifan daxue xuebao, vol. 3, pp. 62—64.

Mair, V. H. (ed.) (2001), The Columbia History of Chinese Literature. N.-Y.: Columbia university press.

Pan, Xiao-qi (2008), “‘You xian ku’ bu shici cize” [“Four sketches with additional explanation of words from ‘A travel to the cave of immortals’”], Pingyuan daxue xuebao, vol. 2, pp. 69—70.

Ping, Yao (2002), “The status of pleasure: courtesan and literati connections in T'ang China (618—907)”, Journal of Women's History, vol. 14, n. 2, pp. 23—30.

Storozhuk, A. G. (2010), Tri uchenija i kul'tura Kitaja: konfucianstvo, buddizm i daosizm v hudozhestvennom tvorchestve jepohi Tan [Three Teachings and Culture of China: Confucianism, Buddhism and Daoism in the Artistic Creations in Tang China], St. Petersburg: Tipografija “Beresta”.

Utiyama, T. (2010), Sui Tang xiaoshuo yanjiu [Studies of Sui and Tang Xiaoshuo Prose], Shanghai: Fudan daxue chubanshe.

Waley, A. (1966), “Colloquial in the ‘Yu-hsien k'u’”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 29, n. 3, pp. 559—565.

Wang, Bi-jiang (comp. and verified) (1978), Tangren xiaoshuo [Xiaoshuo Prose of Tang Authors], Shanghai: Shanghai guji chubanshe.

Wang, Ke (2006), “Zhang Zhuo xiaokao” [“A short study of Zhang Zhuo”], Leshan shifan xueyuan xuebao, vol. 7, pp. 52—54.

Wang, Zeng-bin (2003), “‘Jia se gong ming liang bu xiu, shi ren yi xing tuo feng qing’ — ‘You xian ku’ de wenxue tezhi yu meixue jiazhi” [“‘The exquisite beauty and the glorious name are thundering still, a poet will confess ecstatic feeling to the rapid lines” — on literary characteristics and aesthetic value of ‘A travel to the cave of immortals’”], Taiyuan shifan xueyuan xuebao, vol. 2, pp. 60—64.

Wang, Zhi-zhong (1991), “Cong zhiguai dao chuanqi — ‘you xianku’ pingyi” [“From recording the miraculous to the chuanqi novel — pondering on ‘A travel to the cave of immortals’”], Fujian luntan, vol. 1, pp. 41—44.

Xiang, Kai (1998), Shiqing xiaoshuo shi [History of the Xiaoshuo Sentimental Prose], Hangzhou: Zhejiang guji chubanshe.

Xiao, Xiang-kai (2002), “Zhang Zhuo he tade xiaoshuo” [“Zhang Zhuo and his prose”], Suzhou daxue xuebao, vol. 4, pp. 63—66.

Xie, Cheng-ren (ed.) (1988), Yang Shou-jing ji [Collection of Yang Shou-jiig Works], Wuhan: Wuhan daxue chubanshe, vols. 1—13.

Yu, Wei-na (2006), “Zhang Zhuo xiaoshuode shenmei tezheng” [“Peculiar characteristics of the Zhang Zhuo's prose aesthetics”], Shehui kexue luntan, vol. 8, pp. 176—179.

Yuan, Lü-kun, Xue Hong-ji (eds.) (2001), Tang Song chuanqi zongji: Tang Wudai [Complete Edition of Tang and Song Chuanqi: Tang and Five Dynasties], Zhengzhou: Henan renmin chubanshe, vols. 1—2.

Zhang, Mei (2008), “‘You xian ku’ kai ‘yi shi chuan qing’ zhi xiahe” [“‘A travel to the cave of immortals’ which gave rise to ‘transmissing feelings through poetry’”], Yuwen zhishi, vol. 1, pp. 75—76.

Zhang, Wen-cheng (2010), You xian ku jiaozhu, Li Shi-ren, Zhan Xu-zuo jiaozhu [“A Travel to the Cave of Immortals” with Critical Commentary. Critique and commentary by Li Shi-ren and Zhan Xu-zuo], Beijing: Zhonghua shuju.

Zhao Jin-ming (1995), “‘You xian ku’ yu Tangdai kouyu yufa” [“‘A travel to the cave of immortals’ and the grammar of colloquial speech in Tang China”], Yuyan yanjiu, vol. 1, pp. 89—100.

Zheng Zhen-duo (1982), Chatuben zhongguo wenxue shi [Illustrated History of Chinese Literature], Beijing: Renmin wenxue chubanshe, vols. 1—2.

 


Copyright © 2010-2016 Manuscripta Orientalia. All rights reserved.

Sign In